Standardregler for selskabs arrangementer ved afholdelse hos Krohn ApS eller totalarrangementer ud af huset.

Krohn ApS
Gammel Lyngvej 2
4600 Køge
CVR-nr: 41273631
Telefon: 22 87 22 44 (mandag til fredag, kl. 9 til 16)
E-mail: info@krohn-clubhouse.dk

Bestilling

Hos Krohn ApS kan du bestille mad pr. e-mail eller pr. telefon. Du vil altid modtage en bekræftelse på din bestilling hvor dato, tidspunkter, kuvertantal og priser fremgår. Det er vigtigt at du gennemgår din bekræftelse og sikre dig, at den stemmer overens med dine forventninger.

Ved spørgsmål kan der skrives til info@krohn-clubhouse.dk eller ringes på telefon 22 87 22 44. Kontoret er åbent mandag til fredag mellem kl. 9 og 16.

Depositum

Krohn forbeholder sig retten til at tage et depositum på ordren på 10% dog minimum kr. 1500 ,- bestillingen er først endelig bekræftet ved modtagelse af depositum. Depositummet modregnes i den endelige faktura.

Ved afholdelse af selskaber og arrangementer i huset 

Afbestilling af selskabsarrangementer på op til 20 kuverter skal ske skriftligt inden 2 uger før afholdelse, for selskabsarrangementer på under 20 personer dog kun 8 dage. Ved større arrangementer kan Krohn ApS forlange længere afbestillingsfrist under forudsætning af, at der er truffet særskilt aftale herom.

Ved afbestilling af hele arrangementet eller ved reduktion på mere end 10% i antal bestilte kuverter efter ovennævnte tidspunkt, men dog inden 6 døgn før arrangementets afholdelse, kan virksomheden kræve en godtgørelse, der svarer til 50% af prisen for de bestilte kuverter, ved reduktion i antal dog for det afbestilte antal udover 10%. Desuden kan virksomheden kræve at blive holdt skadesløs for udgifter til særligt aftalte ydelser, der ikke kan afbestilles (f.eks. musik, optræden m.v.). Ved afbestilling og enhver reduktion i antal bestilte kuverter senere end 6 døgn før arrangementets afholdelse kan virksomheden kræve en godtgørelse, der svarer til 75% af samtlige ydelser.

Ved modtagelse af skriftlig bekræftelse på reservationen erlægges et reservationsgebyr efter nærmere aftale. Gebyret fratrækkes den endelige afregning, men refunderes ikke ved eventuel afbestilling.
Det er muligt ved forevisning af regning at kræve fuld betaling straks ved bestilling af særlige ydelser.

Betaling

Faktura fra Krohn ApS sendes umiddelbart direkte efter afholdt arrangement med betaling netto kontant.

Denne kan betales via bank: Nordea reg. nr.: 2233 og konto nr.: 2551829165, eller via Mobilepay nr. 591599. Ved betaling skal der altid henvises til faktura nummer.

Har du nogle spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 22 87 22 44 eller info@krohnsk.dk.

*Ovenstående er uddrag af Standardregler for selskabsarrangementer udarbejdet af DRC – The Host der i sin helhed er gældende som handelsbetingelser for selskabsarrangementer indgået med Krohn ApS – se mere på: https://www.thehost.dk/wp-content/uploads/2018/01/standardregler-for-selskabsarrangementer-REVIDERET-18.pdf

Revideret af Krohn ApS den 3. juni 2020

Salgs- og handelsbetingelser ud af huset

Krohn ApS
Gammel Lyngvej 2
4600 Køge
CVR-nr: 41273631
Telefon: 22 87 22 44 (mandag til fredag, kl. 9 til 16)
E-mail: info@krohn-clubhouse.dk

Bestilling

Hos Krohn ApS kan du bestille mad pr. e-mail eller pr. telefon. Du vil altid modtage en bekræftelse på din bestilling hvor dato, leverings- / afhentningstidspunkt, kuvertantal og priser fremgår. Det er vigtigt at du gennemgår din bekræftelse og sikre dig, at den stemmer overens med dine forventninger.

Ved spørgsmål kan der skrives til info@krohn-clubhouse.dk eller ringes på telefon 22 87 22 44. Kontoret er åbent mandag til fredag mellem kl. 9 og 16. I weekenden kan man ringe til køkkenet, hvis der opstår et spørgsmål i forbindelse med en levering den pågældende dag. Der kan ikke bestilles mad eller laves om i en bestilling udenfor kontorets åbningstid.

Depositum, ændringer og afbestillinger

Krohn forbeholder sig retten til at tage et depositum på ordren på 10% dog minimum kr. 1500 ,- bestillingen er først endelig bekræftet ved modtagelse af depositum. Depositummet modregnes i den endelige faktura. Du kan ændre i din bestilling eller afbestille ordren frem til 5 hverdage før arrangementet, medmindre andet er aftalt skriftligt. Ændringer herefter har et gebyr på 250 kr. pr. ændring. Der kan ikke ændres i bestilling så snart faktura er fremsendt. Annullering af ordre efter faktura er betalt koster 75% af det samlede fakturabeløb. Alle ændringer og aflysninger skal bekræftes pr. e-mail af Krohn ApS.

Levering og serviceudlån

Ved levering/ afhentning af mad er det vigtigt, at vores personale og jer som kunder sammen gennemgår at alt er modtaget/ leveret, så eventuelle fejl og mangler kan blive udbedret med det samme. Hvis der alligevel skulle være en fejl, som ikke er blevet opdaget med vores personale, kan køkkenet kontaktes på tlf. nr.: 28 80 22 44 eller 25 10 01 04 og køkkenet vil med det samme håndtere situationen. Ved alle reklamationer er det vigtigt at kontakte Krohn ApS hurtigst muligt.

Alle kolde menuer er anrettet på hvide fade, glasskåle og stålfade medmindre andet er aftalt. Ved varme retter leveres dette i hvide fade i termokasse, lige klart til at sætte på bordet eller der aftales at kunden selv står for opvarmning. Kød/stege leveres i termokasse og skal skæres af kunden, medmindre andet er aftalt. Al vores service er til udlån og skal returneres til Krohn enten ved at vi afhenter efter aftale eller at kunden selv returnerer indenfor køkkenets åbningstid dog senest 3 dage. Service skal altid returneres i afskyllet tilstand. Levering samt afhentning pålægges gebyr.

Der medfølger ikke bestik, tallerkner, “tag-tøj”, skåle til sauce, kartofler, fade til kød osv. Medmindre andet aftales. Bortkommen service skal erstattes af kunden til vores kostpriser.

Hvis du selv vælger at afhente mad hos Krohn ApS, er det vigtigt, at du er opmærksom på at komme i en bil hvor der er god plads til kasser og termokasser.

Afhentning og returnering på Gammel Hastrupvej 12, 4600 køge

adressen er: Krohns Køkken ApS, Gl. Lyngvej 2, 4600 Køge, køkkentelefon 25 10 01 04

Betaling

Senest 10 dage før arrangement fremsendes faktura fra Krohn ApS.

Denne kan betales via bank: Nordea reg. nr.: 2233 og konto nr.: 2551829165, eller via Mobilepay nr. 591599. Ved betaling skal der altid henvises til faktura nummer. Faktura skal være betalt senest 5 hverdage før arrangement.

Vi bekræfter ikke at betaling er sket, dette er kundens ansvar – dog tager vi så vidt muligt fat I kunder hvis betaling ikke er sket rettidigt.

Har du nogle spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 22 87 22 44 eller info@krohn-clubhouse.dk.

Frokostordninger

Firma betalingsbetingelser er netto 8 dage eller efter aftale

Opsigelsesvarsel for frokostordninger er løbende måned + 30 dage

Revideret af Krohn ApS den 3. juni 2020